Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 22.8.2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím http://www.bakerinha.online. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: 

1.1 Zasílání informačních bulletinů

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Domácí nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města
 • E-mailová adresa

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.2 Sestavování a analýza statistik pro zlepšení webových stránek.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • IP adresa
 • Geolokační data
 • Informace o internetové činnosti, včetně historie prohlížení, historie vyhledávání a informací týkajících se interakce zákazníka s webovou stránkou, aplikací nebo reklamou.

Doba uchovávání:

Po ukončení služby uchováváme tyto údaje následující dobu: 24 měsíců.

2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme Zpracovatelům pouze pro následující účely:

Název: WEDOS Internet, a.s.

Země: Česká Republika

Účel: Webhosting, zálohování, editace

Název: Mailchimp

Země: USA

Účel: Zasílání informačních bulletinů

Název: Google LLC

Země: USA

Účel: Analýza webových stránek

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Možnost vybrat si, které cookie můžeme použít máte dostupnou po načtení stránky v cookie liště

4. Praktiky zveřejňování

Osobní údaje sdělujeme, pokud nám zákon nebo soudní příkaz v reakci na orgán činný v trestním řízení vyžaduje, abychom v rozsahu povoleném jinými ustanoveními zákona poskytli informace nebo pro vyšetřování záležitosti související s veřejnou bezpečností.

Pokud je naše webová stránka nebo organizace převzata, prodána nebo zapojena do fúze či akvizice, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a případným kupujícím a budou předány novým vlastníkům.

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Zavřít
Copyright © 2021 LEMON & LIMES.
Made with by Loft.Ocean. All rights reserved.
Zavřít